Fremtiden

Fremtiden 2022

 

Til nonnetits medlemmer.

Jeg har den glæde at kunne meddele at vi har fået solgt gården.

De nye ejere, har tænkt sig at drive æbleværkstedet videre. Fornemmelsen er at det kan drives videre i nogenlunde samme ånd. Derfor er fremtiden ikke uvis, og vi bliver sparet for en masse arbejde med at skulle finde et nyt sted, hvor vi skulle have brugt en masse tid og penge på at etablere os.
De nye ejere vil hurtigst muligt, blive inviteret til et møde, hvor vi fortæller nærmere om stedet, og sammen drøfter fremtiden.

Måske har denne usikkerhed resulteret i usikkerhed der har forplantet sig helt ned i det at skulle moste æbler.
Vi kan i alletilfælde se at der ikke kommer så mange som sædvanligt.

Håber skrivet her kan rette op på dette, så medlemmerne igen strømmer til stedet.

Husk selvfølgelig at få betalt kontingentet, og husk endelig at udspecificere dunke, mostning, kontingent osv. så vores kasserer bliver mindst muligt arbejdsbebyrdet.


Venlig hilsen

Peter Møller