7 afsnit Sagaen om nonnetit

  Nonnetit fra Odstrup af - kom til Herrestrup i dag!

   - Sådan sagde 1.A  mandag den 23. november 2009, da de plantede et ganske særligt æbletræ.

   

  Æbletræet, som kaldes “Nonnetit fra Odstrup”, kommer nemlig fra Odstrup ved Grevinge Skov og var engang Grevinge Sogns bedste æble. Landbohøjskolens Pomet i Tåstrup, har lavet 8 nye små Nonnetit-træer og det ene har formanden for Børne-og skole-udvalget i Odsherreds Kommune, Kate Jensen, modtaget, på skolens vegne. I går fik 1. A. overrakt det og skulle plante det et godt sted på Grevinge Centralskole. Det er planen at træet skal passes af børnene og bruges i undervisningen i 1. til 3. Klasse. B.la. kan historien, der knytter sig til “Nonnetit fra Odstrup” være en oplukker til det lokale landskab med dets natur-og kulturhistorie… og æbletræet kan bidrage til kundskaber om mytologien, religionen, litteraturen, naturvidenskaben og hverdagslivets hjemkundskab, som det udfoldede sig i mands minde, i sognet. Og det kan måske med tiden give lyst og anledning til at tage på oplevelses-og dannelsestur i det lokale landskab og samle æbler, besøge gamle æbletræer, mennesker, det kommende æbleværksted i Atterup og få fortalt æblehistorier. Det er klasselærer Lisa Holm, natur-og Tekniklærer Berit samt forældre, der i samarbejde med æbleværkstedet, står for projektet. Det nystartede æbleværksted, “Æbleværkstedet Nonnetit”, håber med dette skoleprojekt, at Nonnetit fra Odstrup og andre gode æblesorter, vil indgå i børns hverdagsliv som noget sjovt at beskæftige sig med og give forståelse for æblet som noget sundhedsskabende og noget kundskabsfremmende. Og så har “Nonnetit fra Odstrup” en spændende lokalhistorie.

   

  Tekst: Peter Løn, Foto: Stine