Generalforsamling 2019

Værkstedsadresse og bestyrer:


Peter Møller

Ærtebjergvej 2, Atterup,

4571 Grevinge

Tlf. 20 78 80 77

Generalforsamling 2019


Vi afholdt årets generalforsamling i sidste uge.


20 personer var mødt op og fik fornøjelsen af et meget inspirerende indlæg fra Peter Løn
omhandlende historiske værksteder, som æbleværkstedet er medlem af.


Vores fantasi blev dog sat på hård prøve, da vi skulle forestille os Peter Løns tilhørende billeder,
som vi manglede mulighed for at vise, da pedellen på skolen var taget på ferie og glemt alt om at
vi skulle låne biblioteket samt køkken til kaffe osv.


Lone fra cafeen fik hurtigt arrangeret et andet lokale og sørgede for kaffen, så vi kunne afholde
den planlagte generalforsamling. Tak for det Lone,


Generalforsamlingen blev styret fint af Steen Kaspersen, så alt gik efter bogen. Også en stor tak til Steen, som udover leverede guitarspil til fælles æblesang.


Der var oplæg fra de forskellige arbejdsgrupper, samt fra kasserer der fremlagde en rigtig positiv økonomi. ( stor tak til revisor Knud Jensen, som igen i år har sørget for godkendelsen. )


Bestyrelsen med supleanter fra 2018 blev genvalgt. Derudover fik vi en ny supleant Theis, som vi byder velkommen til.


Theis er ung og arbejder til dagligt på et af de historiske værksteder nemlig Lejre forsøgscenter.
Så der kan vi sikkert drage nytte af hans viden.


Dejligt at opleve at det så små udlignes så vi snart har en ligelig fordeling af unge og gamle
bestyrelsesmedlemmer.


Tine endnu et yngre medlem af foreningen foreslog et ciderkursus i efteråret. Tine har kontakt til en person som har brygget cider i større format. 

Det lød så spændende, at det blev besluttet at
afholde et sådant.

Æbleværkstedet bliver støttet af:

© Copyright. All Rights Reserved.